تاريخ : سه شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۱ | 1:51 | نویسنده : حمید

به آنهایی که نمیتوانند به آسانی با دیگران ارتباط برقرار کنند، توصیه میشود از طیفهای مختلف رنگ زرد در اتاق و محل کارشان استفاده کنند. دکوراتورها معتقدند این رنگ انرژی زیادی در افراد ایجاد میکند و باعث برقراری ارتباطی راحتتر و صمیمیتر با دیگران میشود.

2
اگر به افسردگی مبتلا هستید، پیشنهاد دکوراتورها این است که برای مدتی یکی از دیوارهای خانه یا محل کارتان را به رنگ زرد در بیاورید. این رنگ تحریککننده سیستم عصبی است و در درمان افسردگیهای عصبی میتواند کمککننده باشد.
اگر بهطور ناخودآگاه از این رنگ لذت میبرید و دوست دارید در فضای اطرافتان این رنگ وجود داشته باشد، بهتر است در کنار این رنگ از رنگ بنفش که مکمل آن است، استفادهکنید


3
دکوراتورها استفاده از این رنگ و طیفهای متفاوت آن را به افراد پر جنب و جوش و عصبی كه تیرویید پركار دارند و دچار حملههای عصبی میشوند و نیز به افرادی که فشار خون بالا دارند، توصیه نمیکنند.

4

رنگ زرد میتواند ذهن را تحریک کند و بنابراین میتواند یکی از بهترین گزینهها برای اتاق مطالعه یا درسباشد. ولی قرار گرفتن طولانیمدت در معرض این رنگ ممکن است حالاتی مانند عدم تمرکز و تحرک زیاد در افراد ایجاد کند.

5
دکوراتورها ضمنا هشدار میدهند که استفاده نابهجا از این رنگ میتواند احساس انزواطلبی و جدایی از اجتماع و مردم را در بعضی افراد به وجود آورد.

6
اگر بهطور ناخودآگاه از این رنگ لذت میبرید و دوست دارید در فضای اطرافتان این رنگ وجود داشته باشد، بهتر است در کنار این رنگ از رنگ بنفش که مکمل آن است، استفادهکنید. در این صورت، فضایی کاملا مناسب و متعادل خواهید داشت. همچنین با استفاده از رنگ مکمل در کنار رنگ زرد میتوانید از برخی عوارض ناشی از قرار گرفتن در معرض این رنگ که در طولانیمدت ایجاد میشود، جلوگیری کنید.